Stahování dat z tachografů a karet řidičů nebylo nikdy jednodušší

Tato povinnost je dopravci často přehlížena a mnohdy ani netuší, že něco takového musí dodržovat. Přitom kontrolní orgány tuto povinnost často při silničních kontrolách ověřují a řádně sankcionují – především v zahraničí se pokuty mohou vyšplhat i na několik tisíc euro.

Protože nám tato situace není lhostejná, připravili jsme pro vás v co nejpřehlednějším formátu informace týkající se této problematiky. Zároveň jsme dlouho hledali na trhu řešení, které by bylo pro dopravce jednoduché, rychlé ale zároveň všestranné, aby tuto zákonnou povinnost mohl naplnit.

Pro tyto účely jsme spustili e-shop na stránce eshop.tachografysos.cz, kde naleznete všechny nabízené zařízení pro stahování dat a příslušenství, stejně jako podporu pro jednotlivá zařízení a užitečné informace.,

Proč stahovat data?

Stejně tak jako tachografové kotoučky se musí archivovat i data ukládaná do tachografu a karty řidiče. Tato povinnost je stanovena Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 561/2006 , kapitole 10, odstavci 5:

a) Dopravce, který používá vozidla vybavená záznamovým zařízením podle přílohy IB nařízení (EHS) č. 3821/85, na něž se vztahuje toto nařízení, zajistí, aby

i) se veškeré údaje pravidelně stahovaly z přístroje ve vozidle a karty řidiče, jak to stanoví členský stát, a aby se odpovídající údaje stahovaly častěji, aby se zajistilo, že jsou staženy údaje o všech činnostech, které dopravce provedl nebo které pro něj byly provedeny,

ii) veškeré údaje stažené z přístroje vozidla a z karty řidiče byly uchovávány po dobu nejméně 12 měsíců po jejich zaznamenání a na žádost kontrolora byly tyto údaje dostupné z provozovny dopravce, přímo nebo dálkově;

Lhůty, ve kterých se tato data musí stahovat, jsou upřesněny v Nařízení Komise č. 581/2010, článku 1, odstavci 3:

3. Maximální časové úseky, během nichž musí být příslušné údaje stahovány, nesmí přesáhnout dobu:

a) 90 dnů v případě údajů z přístroje ve vozidle;
b) 28 dnů v případě údajů z karty řidiče.

V tachografu je uložen záznam o posledním provedeném stažením dat. Za nedodržení této povinnosti jsou kontrolními orgány ukládány vysoké pokuty (zejména v zahraničí)!

Co budete potřebovat?

Kartu podniku

"Karta podniku" je karta tachografu vydaná orgány členského státu dopravci, který potřebuje provozovat vozidla vybavená tachografem. Karta identifikuje dopravce a umožňuje zobrazování, stahování a tištění údajů uložených v tachografu, která byla tímto dopravcem uzamčena;

Tak zní definice.

Zjednodušeně řečeno - kartu podniku využijete pro uzamčení dat v tachografu (nikdo jiný k nim poté nebude mít přístup) a poté k jejich pravidelnému stahování.

Kartu vám vydají na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností (nehledí se přitom na sídlo/místo podnikání fyzické/právnické osoby) kde si od vás vezmou správní poplatek ve výši 700 korun a kartu připraví do 15 pracovních dní. Karta má platnost 5 let.

Kompletní informace naleznete na stránkách Ministerstva dopravy.

Zařízení pro stahování dat

Jedná se o zařízení speciálně určené ke stahování dat z tachografů a karet řidičů. Na trhu existuje bezpočet řešení pro manuální i dálkové stahování dat.

Vyhodnocovací software (volitelně)

Všechna data z tachografu a karet se zpravidla ukládají ve speciálním formátu .DDD, který běžně nejde otevřít. Pro jejich přečtení je potřeba využít specializovaný software určený k prohlížení a vyhodnocování těchto dat. 

Vaší zákonou povinností je data pouze pravidelně stahovat v určených lhůtách a poté je po dobu 12 měsíců archivovat. Nicméně jejich vyhodnocováním se dají rychle odhalit závady nebo případné přestupky. Tím lze snadno předcházet nepříjemnostem během silniční kontroly a případným vysokým pokutám ze strany správních orgánů.

Na trhu je opět velké množství řešení od různých firem lišící se uživatelským rozhraním, možnostmi práce s jednotlivými daty a samozřejmě cenou.