Doporučené nastavení tachografů EFAS 4 a EFAS 5 během instalace a u nových vozidel

Všechny nové tachografy jsou z výroby přednastaveny tak, aby vyhovovali většině uživatelů. Stejně tak jsou všechny tachografy, které jsou montovány z výroby do vozidel nakonfigurovány tak, jak si onen výrobce přál. Zde bych chtěl shrnout nastavení, které doporučuji provádět v tachografech i s vysvětlením změn jednotlivých parametrů. Veškeré nastavení se provádí v záložce "Parametry zařízení".

Uživatelské nastavení

 • Výtisk v místním čase nastavuji na "Žádná". Pokud je tato funkce povolena, v tachografu v nabídce Menu->Výtisk najdete na konci možnost Lokální čas. Při zapnutí této funkce jsou všechny výtisky automaticky tisknuty v lokálním čase. Vzhledem k tomu, že jsou takové výtisky nepoužitelné a z mého pohledu zbytečné, tak tuto možnost v tachografu zakazuji.
 • Činnost/Zapalování obecně nastavuji všem stejně - nastavení činnosti "Odpočinek" při vypnutí zapalování na 1. a 2. slotu, a žádná změna činnosti volbou "Bez změny" rovněž na 1. a 2. slotu. Toto je čistě subjektivní a záleží na zvyklostech každého řidiče. Toto nastavení lze provést rovněž v tachografu s vloženou kartou dílny nebo podniku v nabídce Menu->Nastavení->Činnost zapalov. ZAP/VYP.
 • Zobr. upoz. na rychl., neboli "Zobrazit upozornění na rychlost" nastavuji na "Displej/TCO1". EFAS bude vždy zobrazovat toto varování na displeji (pokud není "Varování na překr. rych." nastaveno na "VYP"). V tomto nastavení je navíc tato zpráva přenášena přes CAN sběrnici a pokud vozidlo tuto zprávu dokáže zpracovat, tak jí rovněž bude řidiči prezentovat.
 • Varování na překr. rych. nechávám bez zaškrtnutého checkboxu, aby se zpráva manifestovala na displeji tachografu, a nastavení vedle nechávám na hodnotě "15". Jedná se o nastavení toho, kolik vteřin před zápisem překročení rychlosti bude řidič upozorněn. Lze nastavit čas v rozmezí od 5 do 55 vteřin. Toto nastavení lze provést rovněž v kterémkoli režimu (není vyžadována karta v tachografu) v nabídce Menu->Nastavení-> >>Varování.

 • Osobní varování a Rychlost je nastavení, které pomáhá řidiči dodržovat určitou rychlost (kterou si sám nastaví) a v případě její překročení je na tuto skutečnost upozorněn. Při jízdě je tato možnost aktivována stisknutím tlačítka "OK". Pokud toto řidič neví, je poté věčně otravován upozorněními do doby, než tuto funkci vypne - stisknutím tlačítka "Zpět" a potvrzením ukončení sledování rychlosti tlačítkem "OK". Z tohoto důvodu nastavuji pouze možnost "Menu" a příslušnou rychlost na "0".
 • Zvuky jednoduše zapínají nebo vypínají globálně veškeré akustické odezvy tachografu. Zde nechávám "ZAP".
 • Upoz. můžete zapnout nebo vypnout akustické upozornění na události a závady. Tuto možnost také ponechávám zapnutou - "ZAP".
 • Potvrdit zapíná nebo vypíná akustické potvrzení zadání nebo uložení nastavení provedené v tachografu. Tuto funkci vypínám.
 • Tlačítka vypínám z důvodu otravného pípání při KAŽDÉM stisknutí libovolné klávesy.
 • Veškeré výše zmíněné nastavení zvuků lze nastavit přímo v tachografu (žádná karta není vyžadována) v nabídce Menu->Nastavení->Tóny.
 • Čas do vypnutí určitě čas (vteřiny), po kterém se tachograf po vypnutí zapalování přepne do úsporného režimu. Standardně je nastaveno 120 vteřin. Já zde z čistě osobní preference nastavuji nejnižší možnou hodnotu - 60.

POZOR! U vozidel VW Crafter/MAN TGE je zvuk v tachografu sice zapnutý, ale ztlumený na hodnotu "0". Pokud chcete řidiči zapnout zvukovou odezvu, je nutné toto provést přímo v tachografu (žádná karta není vyžadována) v nabídce Menu->Nastavení->Tóny->Hlasitost.

Dodatečné záznamy dat

Dodatečné záznamy dat umožňují v tachografu ukládat doplňkové informace o provozu vozidla - rychlost (V profil), otáčky motoru (N profil) a stavové vstupy D1 a D2. Pokud toto uživatel nevyžaduje, dané funkce vypínám pro nadbytečnost odškrnutím checkboxů u možnosti Aktivace.

FMS/CAN

Zde lze zapnout a nastavit zdroj dat pro dálkové stahování dat nebo jiné jednotky, které si berou informace z tachografu přes CAN sběrnici výběrem možnosti Aktivace FMS. Možnost "AUX sběrnice" znamená vedlejší CAN sběrnici (standardně na konektoru "C"), možnost "MAIN sběrnice" značí hlavní sběrnici (obvykle na konektoru "A"). Nastavení vedlejší CAN sběrnice, které se zpřístupní, je přednastavené na uvedené hodnoty a jsou kompatibilní s většinou zařízení.

U tachografu EFAS 5 lze aktivaci FMS provést přímo z tachografu s vloženou kartou dílny v nabídce Menu->Instalace->Vzdálené stahování dat.

Jak na nejjednodušší výměnu záložního zdroje energie?

K výměně záložního zdroje energie u tachografu EFAS 4 a EFAS 5 je potřeba otevřít celý tachograf. Kromě zřejmého bezpečnostního rizika vystavujete tachograf a jeho citlivou elektroniku možnému poškození. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl připravit tento článek, který bude popisovat tipy na co nejjednodušší a nejhladší proces výměny baterie.

Předtím než začnete

Než se pustíte do procesu výměny záložního zdroje, zopakujeme si základní úkony, které je potřeba udělat:

 • Vložit kartu dílny do slotu 1/2 (pokud nebyla vložena)
 • Mít tachograf připojený ke stálému zdroji napájení (A1, A5/A6)

Po otevření krytu tachografu tachograf tuto událost zaznamená dle toho, zda byla v tu chvíli v některém slotu přítomna karta dílny. Pokud byla, tachograf uloží závadu specifikovanou výrobcem (EFT 81 - otevření krytu tachografu s kartou dílny). Pokud nebyla, je uložena chyba narušení bezpečnosti (EFT 17 - neautorizované otevření pouzdra tachografu).

Pokud byste odpojili záložní zdroj energie od základní desky bez připojeného stálého zdroje napájení, může dojít k přenastavení hodin do továrního nastavení (01/01/2000), případně k poškození paměti. V obou případech je tachograf v takovém případě nutné vyměnit.

Umístění tachografu ve vozidlech VW Crafter/MAN TGE

Tachografy jsou v těchto dodávkách nainstalovány na palubce v kapličce. Vytažení tachografu vyžaduje demontáž předního panelu a vrchního krytu. Teprve poté jste schopni tachograf vytáhnout, ovšem pouze o malý kousek, který vám tak akorát stačí pro odpojení všech připojených konektorů.

Umístění tachografu ve vozidlech VW Crafter/MAN TGE a jeho maximální možné vytažení se zapojenými kabely, které v podstatě znemožňuje výměnu baterie.

Pro výměnu baterie je tedy nutné buď přenést tachograf na dílnu a pokračovat na externím zdroji napájení, nebo použít obdobné řešení přímo ve vozidle.

My (mimojiné) k těmto účelům používáme kabel připojení na autozásuvku, který je zakončený bílým "A" konektorem se zapojenými piny A1, A3 a A5/A6. Díky tomu můžeme výměnu baterie provést pohodlně ve vozidle.

Kabel pro napájení tachografu ze zásuvky autozapalovače.

Samotný proces výměny baterie

Během výměny záložního zdroje energie u tachografů EFAS 4 a EFAS 5 hrozí při neopatrné manipulaci k poškození, v krajním případě i vytržení, konektoru na základní desce. Takové poškození znamená nutnou výměnu celého tachografu a Intellic automaticky zamítne reklamaci takovýchto tachografů.

K bezpečnému odpojení konektoru baterie byla navržena pomůcka zvaná "Battery exchange tool". V podstatě slouží k hladkému odpojení konektoru baterie bez vyvíjení tlaku na konektor základní desky.

Příklad použití pomůcky pro odpojení baterie na digitálním tachografu EFAS 4
Příklad použití pomůcky pro odpojení baterie na inteligentním tachografu EFAS 5

Závěrem

Níže je nabídka pomůcek, které vám maximálně zjednoduší proces výměny záložního energie. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Objednávky jsou možné přes efas@tachografysos.cz.

 • Napájecí kabel tachografu na autozásuvku -> 390 Kč
 • Pomůcka pro odpojení baterie -> 590 Kč
 • Poštovné a balné -> 100 Kč

Kontaktní informace

Kde nás najdete

Technologický park Běchovice
Podnikatelská 553
190 11 Praha 21 - Běchovice
Navigační pokyny

Kdy Vám jsme k dispozici

PO - PÁ: 6.00 - 18.00
ostatní hodiny dle individuální domluvy

Můžete nám zavolat

Martin Mück - 735 000 098
Patrik Mück - 735 000 089

Sem nám můžete napsat

efas@tachografysos.cz
DS: xvexi9q