Seznam servisních ID

V tabulce níže naleznete český překlad všech SrvID pro tachografy EFAS. Platný pro EFAS 3, EFAS 4 a EFAS 5.

Tabulka podporuje fulltextové vyhledávání pro snadnější orientaci.

Některé závady se nemusejí týkat všech verzí tachografu EFAS (např. chyby týkající se GNSS a DSRC jsou platné pouze pro EFAS 5).

SrvIDEFTDTCPopis
S1*--80 00 002007Napájecí napětí snímače pohybu překročilo maximální povolenou hodnotu 9V. EFAS kontroluje napětí snímače pohybu periodicky několikrát za sekundu.

Řešení

 • přeměřte napájecí napětí snímače pohybu mezi piny B1 a B2.

S2*--80 00 002003Napájecí napětí snímače pohybu je pod minimální povolenou hodnotou 6,5V. EFAS kontroluje napětí snímače pohybu periodicky několikrát za sekundu.

Řešení

 • přeměřte napájecí napětí snímače pohybu mezi piny B1 a B2.


S3*0880 00 002004Došlo k přerušení napájení snímače pohybu po dobu delší než 200 ms. Tato závada je detekována a odesílána do tachografu snímačem pohybu.

Řešení

 • přeměřte napájecí napětí snímače pohybu mezi piny B1 a B2

 • zkontrolujte konektory snímače pohybu (žlutý "B" konektor připojený k tachografu a konektor na snímači pohybu)

 • zkontrolujte kontakty na konektorech a celistvost vedení (možné poškození)

S4*--80 00 000007Napájecí napětí tachografu EFAS překročilo maximální povolenou hodnotu. EFAS kontroluje své napětí periodicky několikrát za sekundu.

Řešení

 • přeměřte napětí tachografu na pinech A1 (sv.30), A3 (sv.15), A5 (sv.31) a A6 (sv.31a) a zkontrolujte naměřené hodnoty vůči údajům na výrobním štítku tachografu

S5*--80 00 000003Napájecí napětí tachografu EFAS je pod minimální povolenou hodnotou. EFAS kontroluje své napětí periodicky několikrát za sekundu.

Řešení

 • přeměřte napětí tachografu na pinech A1 (sv.30), A3 (sv.15), A5 (sv.31) a A6 (sv.31a) a zkontrolujte naměřené hodnoty vůči údajům na výrobním štítku tachografu

S6*0880 00 000004Došlo k přerušení napájení tachografu EFAS na dobu delší než 200 ms. To může nastat například podpětím, přepětím nebo momentovým poklesem napětí.

Řešení

 • Přeměřte napětí tachografu na pinech A1 (sv.30), A3 (sv.15), A5 (sv.31) a A6 (sv.31a) a zkontrolujte naměřené hodnoty vůči údajům na výrobním štítku tachografu.

 • Zkontrolujte bílý konektor "A", jeho piny a příslušené vedení napájecích kabelů včetně pojistek.


Poznámka
Po přerušení napájení může být EFAS restartován pouze pokud je tachograf řádně napájen (dle rozsahů uvedených na výrobním štítku) po dobu alespoň jedné minuty.
S70140 00 000200Do slotu 1 byla vložena neplatná karta.
Níže jsou uvedeny možné příčiny:

 • Karta byla vložena opačně.

 • Karta není určena pro tachograf.

 • Karta je vadná.

 • PIN karty dílny byl 5x zadán špatně.

 • Čtečka karty je vadná.


Kontrola slotů je prováděna tachografem během vložení karty a poté periodicky za provozu.

Řešení
Stiskněte a podržte tlačítko slotu 1 pro vyjmutí karty a zkontrolujte kartu dle možných příčin uvedených výše. Kontrolu slotu proveďte vložením karty do jiného tachografu/čtečky nebo vložením jiné karty do tachografu (o které víme, že je plně funkční).
Další informace jsou uvedeny pod SrvID S39/S40.
S80140 00 000300Do slotu 2 byla vložena neplatná karta.
Níže jsou uvedeny možné příčiny:

 • Karta byla vložena opačně.

 • Karta není určena pro tachograf.

 • Karta je vadná.

 • PIN karty dílny byl 5x zadán špatně.

 • Čtečka karty je vadná.


Kontrola slotů je prováděna tachografem během vložení karty a poté periodicky za provozu.

Řešení
Stiskněte a podržte tlačítko slotu 2 pro vyjmutí karty a zkontrolujte kartu dle možných příčin uvedených výše. Kontrolu slotu proveďte vložením karty do jiného tachografu/čtečky nebo vložením jiné karty do tachografu (o které víme, že je plně funkční).
Další informace jsou uvedeny pod SrvID S39/S40.
S90340 00 000200Karta vložená do slotu 1 obsahuje čas vyjmutí později než je současný čas v tachografu EFAS. Tato událost může za normálních okolností nastat pouze pokud byla karta předtím vložena do jiného tachografu.

Řešení

 • Zkontrolujte nastavení UTC času v tachografu, zda-li se neliší od aktuálního času.

 • Stejným způsobem zkontrolujte nastavení UTC času v tachografu, ze kterého byla karta vyjmuta.

 • Proveďte korekci UTC času s použitím karty dílny a příslušeného vybavení.Poznámka
Tato událost může nastat, pokud s kartou dílny provedete korekci UTC času v jednom slotu a kartu po vyjmutí vložíte do druhého slotu. V takovém případě se tato událost nepovažuje za závadu v případě, kdy jste provedli korekci UTC času správně.
S100340 00 000300Karta vložená do slotu 2 obsahuje čas vyjmutí později než je současný čas v tachografu EFAS. Tato událost může za normálních okolností nastat pouze pokud byla karta předtím vložena do jiného tachografu.

Řešení

 • Zkontrolujte nastavení UTC času v tachografu, zda-li se neliší od aktuálního času.

 • Stejným způsobem zkontrolujte nastavení UTC času v tachografu, ze kterého byla karta vyjmuta.

 • Proveďte korekci UTC času s použitím karty dílny a příslušeného vybavení.Poznámka
Tato událost může nastat, pokud s kartou dílny provedete korekci UTC času v jednom slotu a kartu po vyjmutí vložíte do druhého slotu. V takovém případě se tato událost nepovažuje za závadu v případě, kdy jste provedli korekci UTC času správně.
S110540 00 000200Karta byla do slotu 1 vložena zatímco tachograf registroval pohyb vozidla, resp. tachograf detekoval přicházející impulzy ze snímače na pinu B3 a EFAS se nacházel v "režimu jízdy".

Řešení
Vkládejte kartu do tachografu pouze v případě, kdy vozidlo stojí.
S120540 00 000300Karta byla do slotu 2 vložena zatímco tachograf registroval pohyb vozidla, resp. tachograf detekoval přicházející impulzy ze snímače na pinu B3 a EFAS se nacházel v "režimu jízdy".

Řešení
Vkládejte kartu do tachografu pouze v případě, kdy vozidlo stojí.
S130640 00 000200Karta byla vložena do slotu 1 poté, co byla z jiného tachografu vyjmuta bez jejího řádného ukončení.
Níže jsou uvedeny možné příčiny:

 • Chybné nebo násilné vyjmutí karty (pokus o manipulaci).

 • Došlo k chybě při zápisu při posledním vyjmutím karty z tachografu.Řešení

 • Karta je automaticky uzavřena tachografem EFAS při jejím vložení do kteréhokoli kartového slotu a chyba by se neměla znovu opakovat.

 • Pokud je to možné, zkontrolujte funkčnost čtečku slotu, ze kterého byla karta naposledy vyjmuta.

 • Buďte na pozoru před dalšími možnými závadami karty (také zkontrolujte SrvID S7/S8 a S39/S40).

S140640 00 000300Karta byla vložena do slotu 2 poté, co byla z jiného tachografu vyjmuta bez jejího řádného ukončení.
Níže jsou uvedeny možné příčiny:

 • Chybné nebo násilné vyjmutí karty (pokus o manipulaci).

 • Došlo k chybě při zápisu při posledním vyjmutím karty z tachografu.Řešení

 • Karta je automaticky uzavřena tachografem EFAS při jejím vložení do kteréhokoli kartového slotu a chyba by se neměla znovu opakovat.

 • Pokud je to možné, zkontrolujte funkčnost čtečku slotu, ze kterého byla karta naposledy vyjmuta.

 • Buďte na pozoru před dalšími možnými závadami karty (také zkontrolujte SrvID S7/S8 a S39/S40).

S15*1440 00 000200Integrita (pravost) dat na kartě vložené ve slotu 1 nemůže být zaručena. Bezpečnostním modulem tachografu EFAS byly objeveny chyby v datové struktuře karty.
Níže jsou uvedeny možné příčiny:

 • Vadný mechanismus zámku karty (závada čtečky karty je nepravděpodobná vzhledem k tomu, že by byly tachografem hlášeny jiné chybové zprávy).

 • Vadná karta.

 • Pokus o manipulaci s daty na kartě.Řešení

 • Zkontrolujte kartu v druhém slotu/jiném tachografu.

 • Zkontrolujte funkčnost zámku slotu (přečtěte si poznámky uvedené u SrvID 17 a 18!).

 • Vyměňte kartu.
S16*1440 00 000300Integrita (pravost) dat na kartě vložené ve slotu 2 nemůže být zaručena. Bezpečnostním modulem tachografu EFAS byly objeveny chyby v datové struktuře karty.
Níže jsou uvedeny možné příčiny:

 • Vadný mechanismus zámku karty (závada čtečky karty je nepravděpodobná vzhledem k tomu, že by byly tachografem hlášeny jiné chybové zprávy).

 • Vadná karta.

 • Pokus o manipulaci s daty na kartě.Řešení

 • Zkontrolujte kartu v druhém slotu/jiném tachografu.

 • Zkontrolujte funkčnost zámku slotu (přečtěte si poznámky uvedené u SrvID 17 a 18!).

 • Vyměňte kartu.
S171840 00 000400Karta byla ze slotu 1 vyjmuta jiným než standardním způsobem (stisknutím a podržením tlačítka slotu 1) nebo EFAS vyhodnotil, že po přerušení napájení kartu ve slotu dále neregistruje.

Řešení
Vložte kartu do slotu obráceně a zkontrolujte, zda-li je funkční mechanismus zámku karty. Za normálních okolností by nemělo být možné kartu ze slotu vyjmout ručně.

 • Tachograf s nefunkčním zámkem slotu musí být vyměněn.

 • Varování: karta by měla být do slotu při testování vložena opačně, protože v případě závady v mechanismu zámku karty může karta obdržet chybné informace v důsledku nekompletních dat během zápisu!

S181840 00 000400Karta byla ze slotu 2 vyjmuta jiným než standardním způsobem (stisknutím a podržením tlačítka slotu 2) nebo EFAS vyhodnotil, že po přerušení napájení kartu ve slotu dále neregistruje.

Řešení
Vložte kartu do slotu obráceně a zkontrolujte, zda-li je funkční mechanismus zámku karty. Za normálních okolností by nemělo být možné kartu ze slotu vyjmout ručně.

 • Tachograf s nefunkčním zámkem slotu musí být vyměněn.

 • Varování: karta by měla být do slotu při testování vložena opačně, protože v případě závady v mechanismu zámku karty může karta obdržet chybné informace v důsledku nekompletních dat během zápisu!

S191240 00 000200Byla zjištěna chyba během ověřování karty ve slotu 1.
V případě této události je nepravděpodobné, že by závada byla v důsledku vadného mechanismu zámku karty. V tomto případě by tachograf hlásil jiné chybové kódy.
Níže jsou uvedeny možné příčiny:

 • Vadná karta.

 • Pokus o manipulaci.Řešení
Zkontrolujte kartu v jiném kartovém slotu nebo jiném zařízení.
S201240 00 000300Byla zjištěna chyba během ověřování karty ve slotu 2.
V případě této události je nepravděpodobné, že by závada byla v důsledku vadného mechanismu zámku karty. V tomto případě by tachograf hlásil jiné chybové kódy.
Níže jsou uvedeny možné příčiny:

 • Vadná karta.

 • Pokus o manipulaci.Řešení
Zkontrolujte kartu v jiném kartovém slotu nebo jiném zařízení.
S21--80 00 000660V tachografu není přítomný modul tiskárny nebo v tiskárně chybí rolička termopapíru.

Řešení

 • Vložte papír do tiskárny a tiskárnu umístěte zpět do tachografu.

S220980 00 002180Signál ze snímače pohybu na pinu B3 byl přerušen. Rychlost zobrazena na displeji tachografu zůstává na 0 km/h (mph) i když je vozidlo v pohybu. Snímač pohybu posílá po datové lince (B4) kontrolní výpočet ze kterého vyplývá, že rychlost vozidla je >0 km/h (mhp).

Řešení

 • Zkontrolujte konektory, kontakty a vedení kabelu od snímače pohybu k tachografu.

 • Zkontrolujte napájecí napětí ke snímači pohybu (B1 a B2).

 • Zkontrolujte impulsy na pinu B3.

 • Zkontrolujte detekci impulsů tachografu přes servisní rozhraní.

 • Vyměňte nefunkční díly.

S230980 00 002280Signál ze snímače pohybu na pinu B3 je vadný. Tachograf zobrazuje chybnou rychlost vozidla. Počet impulsů neodpovídá kontrolnímu výpočtu snímače pohybu odesílaným do tachografu po datové lince (B4).

Řešení

 • Zkontrolujte konektory, kontakty a vedení kabelu od snímače pohybu k tachografu.

 • Zkontrolujte napájecí napětí ke snímači pohybu (B1 a B2).

 • Zkontrolujte impulsy na pinu B3.

 • Zkontrolujte detekci impulsů tachografu přes servisní rozhraní.

 • Vyměňte nefunkční díly.

S240980 00 002380Datová komunikace snímače pohybu s tachografem (B4) nefunguje správně.

Řešení

 • Zkontrolujte konektory, kontakty a vedení kabelu od snímače pohybu k tachografu.

 • Zkontrolujte napájecí napětí ke snímači pohybu (B1 a B2).

 • Zkontrolujte datovou komunikaci na pinu B4.

 • Zkontrolujte detekci impulsů tachografu přes servisní rozhraní.

 • Vyměňte nefunkční díly.

S250980 00 002380Datová komunikace snímače pohybu s tachografem (B4) byla přerušena. Snímač pohybu neodpovídá nebo není připojen.

Řešení

 • Zkontrolujte konektory, kontakty a vedení kabelu od snímače pohybu k tachografu.

 • Zkontrolujte napájecí napětí ke snímači pohybu (B1 a B2).

 • Zkontrolujte datovou komunikaci na pinu B4.

 • Zkontrolujte detekci impulsů tachografu přes servisní rozhraní.

 • Vyměňte nefunkční díly.

S26*2280 00 002452Chyba s ohledem na integritu (pravost) dat snímače pohybu.

Řešení

 • Snímač pohybu musí být vyměněn.

S27*2180 00 002452Snímač pohybu zjistil a nahlásil závadu během ověřování a uložil si jí do své paměti. Obecně tato událost nastane pouze pokud byl snímač připojen k jinému tachografu než se kterým je spárovaný.

Řešení

 • Zkontrolujte plombu na snímači pohybu a vedení od snímače pohybu k tachografu.

 • Snímač pohybu musí být vyměněn pokud závada přetrvává.

S28*1180 00 002452Tachografem EFAS byla zjištěna závada během ověřování snímače pohybu. Připojený snímač pohybu je vadný nebo nebyl ještě spárován s tachografem. Tato událost může nastat i v případě, kdy byl v meziobdobí k tachografu připojen jiný snímač pohybu než ten, který je s ním spárovaný. Vzhledem k tomu, že EFAS se opakovaně pokouší o ověření snímače pokusu několikrát při zjištění závady, může trvat až několik minut než se závada projeví na displeji tachografu.

Řešení

 • Zkontrolujte plombu na snímači pohybu a vedení od snímače pohybu k tachografu.

 • Vložte kartu dílny do tachografu a proveďte párování snímače pohybu.

 • Snímač pohybu musí být vyměněn.
S29*1380 00 002452EFAS zjistil neoprávněnou manipulaci snímače pohybu.

Řešení

 • Zkontrolujte plombu na snímači pohybu a vedení od snímače pohybu k tachografu.

 • Opakujte proces spárování snímače s tachografem.

 • Vyměňte nefunkční díly.
S30*1880 00 000800Tachograf má chybně nastavený čas nebo zjistil závadu v integrovaném modulu RTC. Tachograf dále nezaznamenává data do své paměti ani na vložené karty z důvodu zamezení záznamu nekonzistentních údajů. Jiné karty než kartu dílny nebo kontrolní kartu tachografu nepřijímá.

Řešení

 • Vložte kartu dílny do tachografu a zkontrolujte časovou základu.

 • Zkontrolujte a nastavte správný UTC čas, odpojte tachograf na několik minut od napájení a zkontrolujte, zda-li se závada stále projevuje.

 • V případě závady modulu RTC musíte vyměnit tachograf.

S31--80 00 000900EFAS detekuje impulsy ze snímače pohybu (B3) zatímco je vypnuté zapalování.
Níže jsou uvedeny možné příčiny:

 • Vozidlo je tlačeno nebo vlečeno (například při odtahu).

 • Signál o zapnutém zapalování je vadný nebo není tachografem rozpoznán.

 • Závada na snímači pohybu, jeho vedení nebo v napájecím napětí.Řešení

 • Zkontrolujte napětí signálu o zapnutém zapalování na pinu A3/sv.15.

 • Zkontrolujte konektory, kontakty a vedení napájení tachografu a kabelu od snímače pohybu k tachografu.

S32--40 00 000A70Komunikace na hlavní CAN sběrnici (dle nastavení tachografu na konektoru A nebo C) s tachografem EFAS nefunguje správně nebo není možná.
Níže jsou uvedeny možné příčiny:

 • Ke CAN sběrnici není připojeno žádné jiné zařízení nebo není připojeno k napájení.

 • Systém pro správu závad CAN sběrnice nebyl správně nakonfigurován - nebylo zohledněno časové období, které všechna zařízení připojená na CAN sběrnici potřebují ke spuštění po zapnutí zapalování.Poznámky
V závislosti na konfiguraci systému pro správu závad CAN sběrnice je zjišťování závad a událostí potlačeno maximálně na 25 vteřin (obecně je tato hodnota nižší) po zapnutí zapalování. To znamená, že jsou nahlášeny pouze závady, které přetrvávají po uplynutí této uvedené doby. Vyčkejte na uplynutí této doby pro ověření, že se žádné závady na CAN sběrnici neprojevují.

Řešení

 • Zkontrolujte přívodní kabely a napájecí kabely všech připojených zařízení na CAN sběrnici.

 • Zkontrolujte stav CAN sběrnice s použitím vhodného vybavení.

 • Zkontrolujte chyby CAN sběrnice prostřednictvím EFAS Service Tool.

 • Zkontrolujte nastavení vzorkovacího bodu v tachografu EFAS (parametr RDI=0xF97A).

 • Zkontrolujte nastavení správy závad CAN sběrnice (parametr RDI=0xF97C).

S33--40 00 000B78Komunikace na hlavní CAN sběrnici (dle nastavení tachografu na konektoru A nebo C) se nachází ve stavu "Bus Off", tzn. že tachograf se nadále neúčastní komunikace na CAN sběrnici.
Níže jsou uvedeny možné příčiny:

 • Chybějící zakončovací odpor nebo nesprávné zakončení sběrnice.

 • Chybně nastavená komunikační rychlost na některém ze zařízení připojeným na danou CAN sběrnici nebo špatné nastavená rychlost komunikace/protokol v tachografu EFAS.

 • Zkrat.Řešení

 • Zkontrolujte přívodní kabely CAN sběrnice k jednotlivým zařízením.

 • Zkontrolujte přítomnost zakončovacího odporu na tachografu EFAS a pokud je vyžadován v závislosti na typu a konfiguraci vozidla.

 • Zkontrolujte správnost zakončení sběrnice se zakončovacími odpory.

 • Vyberte v tachografu EFAS správný komunikační protokol a rychlost komunikace (přes EFAS Service Tool).

S34--40 00 001177Komunikace s palubní deskou/elektronickým tachometrem nefunguje správně nebo je přerušena. Spojení mezi palubní deskou/elektronickým tachometrem a tachografem je monitorováno tachografem periodicky zprávou odesílanou palubní deskou/elektronickým tachometrem každou vteřinu.

Poznámky
V závislosti na konfiguraci systému pro správu závad CAN sběrnice je zjišťování závad a událostí potlačeno maximálně na 25 vteřin (obecně je tato hodnota nižší) po zapnutí zapalování. To znamená, že jsou nahlášeny pouze závady, které přetrvávají po uplynutí této uvedené doby. Vyčkejte na uplynutí této doby pro ověření, že se žádné závady na CAN sběrnici neprojevují.

Řešení

 • Nejdříve zkontrolujte, zda-li nejsou tachografem hlášeny také závady SrvID 32/33.

 • Zkontrolujte připojení na CAN sběrnici u palubní desky/elektronického rychloměru.

 • Zkontrolujte funkčnost palubní desky/elektronického rychloměru.

 • Zkontrolujte nastavení palubní desky/elektronického rychloměru specifikované výrobcem vozidla/zařízení.

 • Deaktivujte monitorování zprávy o funkčnosti zařízení ("life-sign message", parametr RDI=0xF90C).


S35*3180 00 000C31Byla zjištěna chyba v kontrolním výpočtu programové paměti tachografu. Pravděpodobně se jedná o hardwarovou chybu v určité oblasti paměťového modulu. Správná funkce tachografu v tomto případě již nemusí být zaručena. Tuto chybu tachograf obvykle nahlásí několik minut po zapnutí zapalování, kdy tachograf provádí POST (Power-on self test).

Řešení

 • Pokud se chyba opakovaně objevuje, je nutné vyměnit tachograf.

S36*1580 00 000D33EFAS zjistil po svém spuštění chybu v kontrolním výpočtu kalibračních údajů. Správná funkce tachografu v tomto případě již nemusí být zaručena.

Řešení

 • Potvrďte hlášení na displeji tachografu a vypněte zapalování. Počkejte, než se tachograf úplně vypne (120 vteřin ve výchozím nastavení) a poté opět zapněte zapalování. Pokud se chyba znovu objeví, je nutní vyměnit tachograf.
  Alternativa: odešlete tachografu příkaz pro softwarový restart (soft reset, funkce 0x03) přes servisní rozhraní nebo přes menu tachografu.

 • Zkontrolujte kalibrační data zda-li jsou v pořádku a proveďte nové ověření.

S37--80 00 000D40Kalibrační data jsou chybné nebo nekompletní. Pravděpodobně nejméně jeden ze zákonných parametrů nemá uloženou platnou hodnotu nebo při programování nebyla tachografem alespoň jeden ze zákonných parametrů uznán a nebyl opraven.
Tuto závadu tachograf vyhodnocuje po vyjmutí karty dílny z tachografu.

Řešení

 • Zkontrolujte kalibrační data uložená v tachografu.

 • Proveďte nové ověření tachografu.

 • Konzultujte manuál k vašemu programovacímu zařízení.

S38*3240 00 000700Byla zjištěna závada tiskárny - výtisk nemohl být zahájen nebo byl zrušen z důvodu varování pro překročení teplotního rozsahu, tzn. že mechanismus tiskárny se nedokázal zchladit během jedné minuty.
Níže jsou uvedeny možné přičiny:

 • Teplotní senzor tiskárny je vadný.

 • Teplota v okolí tiskárny/tachografu je příliš vysoká.

 • Hardwarová závada v řadiči tiskárny nebo napájecím napětí tachografu.Řešení

 • V EFAS Service Tool spusťte test teploty tiskárny

 • Nechte tiskárnu vychladnout na provozní teplotu a zkuste provést znovu libovolný výtisk

S394040 00 000200Čtení nebo zápis na kartu vloženou ve slotu 1 selhalo.

Řešení

 • Zkontrolujte kartu a její kontakty zda-li nejsou poškozené.

 • Kontrolu slotu proveďte vložením karty do jiného tachografu/čtečky nebo vložením jiné karty do tachografu (o které víme, že je plně funkční).

S404040 00 000300Čtení nebo zápis na kartu vloženou ve slotu 2 selhalo.

Řešení

 • Zkontrolujte kartu a její kontakty zda-li nejsou poškozené.

 • Kontrolu slotu proveďte vložením karty do jiného tachografu/čtečky nebo vložením jiné karty do tachografu (o které víme, že je plně funkční).

S41*3140 00 000400Tachograf zjistil mechanickou nebo elektrickou závadu kartového slotu 1. Například pokud karta nemohla být odjištěna ze zámku.

Řešení

 • Zkuste znovu vyjmout kartu z tachografu stisknutím a podržením tlačítka kartového slotu 1.

 • Pokud slyšíte cvaknutí mechanismu zámku, ale karta nebyla uvolněna, jedná se buď o závadu v mechanismu zámku nebo o poškození karty, která nyní blokuje slot.

 • Pokud neslyšíte cvaknutí mechanismu zámku, tak se jedná o elektrickou závadu. Pokud kartu nelze vyjmout běžným způsobem, je nutné EFAS otevřít za použití karty dílny v druhém slotu a kartu odjistit ručně.

S42*3140 00 000500Tachograf zjistil mechanickou nebo elektrickou závadu kartového slotu 2. Například pokud karta nemohla být odjištěna ze zámku.

Řešení

 • Zkuste znovu vyjmout kartu z tachografu stisknutím a podržením tlačítka kartového slotu 2.

 • Pokud slyšíte cvaknutí mechanismu zámku, ale karta nebyla uvolněna, jedná se buď o závadu v mechanismu zámku nebo o poškození karty, která nyní blokuje slot.

 • Pokud neslyšíte cvaknutí mechanismu zámku, tak se jedná o elektrickou závadu. Pokud kartu nelze vyjmout běžným způsobem, je nutné EFAS otevřít za použití karty dílny v druhém slotu a kartu odjistit ručně.

S43*3140 00 000F00Tachograf zjistil závadu tlačítek, tzn. že nejméně jedno tlačítko zůstává stisknuté. Tachograf tuto chybu nahlásí v případě, kdy registruje stisk libovolného tlačítka po dobu delší než 2 minuty.

Řešení

 • Zkontrolujte, zda-li není některé z tlačítek zablokované. Pro přehlednější diagnostiku použijte EFAS Service Tool a integrovaný test kláves. Pokud závada přetrvává, je nutné výměnit tachograf.

S44*3340 00 001030Tachograf zjistil závadu LCD displeje. Komunikace mezi tachografem a displejem nefunguje správně nebo byla trvale přerušena. Na displeji se buďto neukazuje nic, nebo je displej vadný (blikání, chyba některých pixelů, atd.)

Poznámky
Pokud je displej příliš tmavý, tak je nutné upravit ručně jas a kontrast. Nicméně, v takovém případě tachograf nehlásí žádné závady.

Řešení

 • Pokud je závada přetrvávající nebo jsou defekty displeje viditelné, tak je nutné vyměnit tachograf.

S45*3540 00 002508Snímač pohybu nahlásil tachografu vnitřní závadu.

Řešení
Pokud je závada přetrvávající nebo se často opakuje, je nutné vyměnit tachograf.
S46--40 00 003100Závada tachografu, pin B5.

Poznámky
Rezervovaný kód závady.
S47*--40 00 003200Závada tachografu, pin B6.

Poznámka
Rezervovaný kód. Pin B6 je elektricky spojen s piny B7 a D6. Pro podrobnosti vyhledejte popis SrvID 48.
S483140 00 003000Závada tachografu, pin B7 (signál rychlosti). Monitorovací obvod signálu na tomto pinu zaznamenal poruchu.

Řešení

 • Zkontrolujte pin B7, zda-li nedošlo k jeho zkratu a změřte úroveň signálu. Změřte výstupní impulsy na pinu B7 a porovnejte je s impulsy na pinu B3 - frekvence obou signálů musí být identická! Impulsy na pinu B7 jsou normalizované dle nastavené konstanty tachografu.

S6681--Tachograf EFAS byl otevřen s použitím karty dílny.

Poznámky
Otevření krytu tachografu mimo dobu ověřování musí být za každých okolností zaznamenáno do protokolu.
S670480 00 001260Vozidlo bylo v pohybu i když v kartovém slotu 1 nebyla vložena platná karta (karta řidiče nebo karta dílny).
Pokud ve slotu 1 je vložena platná karta řidiče nebo dílny, tak tachograf bude i přesto hlásit tuto závadu v případě, kdy je jakákoli jiná neplatná karta (ne karta řidiče nebo dílny) vložena ve slotu 2.

Řešení

 • Zkontrolujte, zda-li byla do slotu 1 vložena platná karta řidiče nebo dílny. V případě karty dílny musí být nejprve vložen PIN než se s vozidlem rozjedete.

 • Zkontrolujte tachograf pro možný konflikt karet.


S68*18--Interní bezpečnosti modul tachografu zjistil potenciální nestálost v průběhu hardwarového testu.

Řešení
Nic nedělat.
S692--Vložená kombinace karet ve slotu 1 a ve slotu 2 není povolená.

Řešení
Zkontrolujte vložené karty v tachografu a vyjměte jednu ze dvou karet.
S7007--Překročení maximální povolené rychlosti nastavené v tachografu po dobu delší než 1 minuta.
Níže jsou uvedeny možné příčiny:

 • Hodnota pro maximální povolenou rychlost vozidla nebyla nastavena správně.

 • Rychlost vozidla je příliš vysoká.Řešení

 • Proveďte nastavení parametru maximální povolené rychlosti dle vozidla

 • Snižte rychlost.

S71*15--EFAS zaznamenal chybu ve velkokapacitní paměti. Integrita dat není dále zaručena.

Řešení
Pokud závada přetrvává nebo se často opakuje, je nutné vyměnit tachograf.
S72*16--EFAS zaznamenal chybu v interní komunikaci mezi hlavním procesorem a bezpečnostním modulem.

Řešení
Pokud závada přetrvává nebo se často opakuje, je nutné vyměnit tachograf.
S73*17--Kryt tachografu byl neoprávněně otevřen (bez vložené karty dílny).

Řešení
Tachograf musí být vyměněn pokud je poškozený, došlo k nezákonné manipulaci nebo pokud je plomba krytu jakkoli poškozena.
S74*34--Došlo k závadě během stahování dat.

Řešení

 • Zkontrolujte spojení zařízení pro stahování dat se servisním rozhraním tachografu.

 • Zkontrolujte, zda-li je připojované zařízení kompatibilní s tachografem.

S75*2380 00 002452Snímač pohybu hlásí obecnou chybu v komunikaci.

Řešení
Zkontrolujte snímač pohybu. Pokud závada přetrvává nebo se často opakuje, je nutné vyměnit snímač pohybu.
S76*2480 00 002452Závada snímače pohybu.
S77*2580 00 002452Snímač pohybu nahlásil závadu týkající se teploty (není v povoleném rozsahu).

Řešení
Zkontrolujte snímač pohybu. Pokud je závada přetrvávající nebo se často opakuje, je nutné vyměnit snímač pohybu.
S78----Toto servisní ID je pouze zpracováváno interně v tachografu EFAS.

Řešení
Nic nedělat.
S79----Toto servisní ID je pouze zpracováváno interně v tachografu EFAS.

Řešení
Nic nedělat.
S8082--Tachograf byl provozován mimo povolený teplotní rozsah.

Řešení
Nic nedělat. Záruka je tímto zneplatněna.
S81*3140 00 000139Obecná interní chyba tachografu. Jedná se o závadu hardwaru bezpečnostního modulu.

Řešení
Pokud je závada přetrvávající nebo se často opakuje, je nutné vyměnit tachograf.

S82*1540 00 000139Během interního testu velkokapacitní paměti nebo během čtení z této paměti tachograf EFAS vyhodnotil chybu v integritě dat.

Řešení
Pokud je závada přetrvávající nebo se často opakuje, je nutné vyměnit tachograf.
S830A40 00 002280EFAS detekoval relevantní rozdíl mezi rychlostí poskytovanou ze snímače pohybu a GNSS přijímačem.
Dle Nařízení EU 2016/799, rozdíl těchto rychlostí je považován za relevantní v případě, kdy hodnota odchylky mediánu je trvale nad 10 km/h po dobu delší jak 5 minut (vozidlo v pohybu).

Řešení

 • Proveďte párování snímače pohybu s tachografem.

 • Zkontrolujte, proč nemohlo být párování snímače pohybu s tachografem dokončeno (konektory, kontakty a vedení kabelu od snímače pohybu k tachografu).

 • Vyměňte snímač pohybu.

S84*1180 00 002452Tato závada může mít jednu z následujících příčin:

 • Snímač pohybu může být deaktivovaný z důvodu několika po sobě jdoucích přerušení napájení způsobující událost "narušení bezpečnosti".

 • Prvotní párování snímače pohybu s tachografem EFAS selhalo. EFAS zůstává neaktivovaný (chyba se zobrazí po vyjmutí karty dílny).

 • Tachograf byl úspěšně aktivován a nové párování se snímače pohybu selhalo (chyba se zobrazí po vyjmutí karty dílny a při každém restartu tachografu jako varování, že i po úspěšné aktivaci není v tachografu uložena informace o platném párování snímače pohybu).Řešení

 • Zkontrolujte řešení této závady s výrobcem snímače pohybu.

 • Proveďte párování snímače pohybu s tachografem.

 • Zkontrolujte příčinu neúspěšného spárování snímače pohybu s tachografem (konektory, kontakty a vedení kabelu od snímače pohybu k tachografu).

 • Vyměňte snímač pohybu.

S85*2080 00 002452Snímač pohybu nahlásil tachografu EFAS neznámou závadu. Připojený snímač pohybu není kompatibilní s tachografem EFAS nebo je snímač pohybu vadný.

Řešení

 • Zkontrolujte, zda-li připojený snímač pohybu je kompatibilní s tachografem EFAS (např. KITAS 4.0 2185 lze spárovat pouze s jedním tachografem. Připojený k jinému tachografu než se kterým byl původně spárovaný vyústí v tuto závadu.).

 • Zkontrolujte funkčnost snímače pohybu.

 • Vyměňte snímač pohybu.

S865240 00 F01762Časový konflikt mezi údajem UTC času z přijímače GNSS a vnitřním časem tachografu RTC. Tachograf hlásí tuto závadu v případě, kdy se čas mezi těmito zdroji liší o více než 60 vteřin.

Řešení
V případě zaznamenání této události tachograf automaticky provede korekci UTC času z přijímače GNSS, pokud je signál GNSS platný.
S87*3140 00 000139Bezpečnostní modul tachografu EFAS detekoval pravděpodobnou interní závadu tachografu.

Řešení
Pokud je závada přetrvávající nebo se často opakuje, je nutné vyměnit tachograf.
S88----Komunikace na vedlejší CAN sběrnici (dle nastavení tachografu na konektoru A nebo C) s tachografem EFAS nefunguje správně nebo není možná.
Níže jsou uvedeny možné příčiny:

 • Ke CAN sběrnici není připojeno žádné jiné zařízení nebo není připojeno k napájení.

 • Systém pro správu závad CAN sběrnice nebyl správně nakonfigurován - nebylo zohledněno časové období, které všechna zařízení připojená na CAN sběrnici potřebují ke spuštění po zapnutí zapalování.Poznámky
V závislosti na konfiguraci systému pro správu závad CAN sběrnice je zjišťování závad a událostí potlačeno maximálně na 25 vteřin (obecně je tato hodnota nižší) po zapnutí zapalování. To znamená, že jsou nahlášeny pouze závady, které přetrvávají po uplynutí této uvedené doby. Vyčkejte na uplynutí této doby pro ověření, že se žádné závady na CAN sběrnici neprojevují.

Řešení

 • Zkontrolujte přívodní kabely a napájecí kabely všech připojených zařízení na CAN sběrnici.

 • Zkontrolujte stav CAN sběrnice s použitím vhodného vybavení.

 • Zkontrolujte chyby CAN sběrnice prostřednictvím EFAS Service Tool.

 • Zkontrolujte nastavení vzorkovacího bodu v tachografu EFAS (parametr RDI=0xF97A).

 • Zkontrolujte nastavení správy závad CAN sběrnice (parametr RDI=0xF97C).

S89--40 00 00FD0BKomunikace na vedlejší CAN sběrnici (dle nastavení tachografu na konektoru A nebo C) se nachází ve stavu "Bus Off", tzn. že tachograf se nadále neúčastní komunikace na CAN sběrnici.
Níže jsou uvedeny možné příčiny:

 • Chybějící zakončovací odpor nebo nesprávné zakončení sběrnice.

 • Chybně nastavená komunikační rychlost na některém ze zařízení připojeným na danou CAN sběrnici nebo špatné nastavená rychlost komunikace/protokol v tachografu EFAS.

 • Zkrat.Řešení

 • Zkontrolujte přívodní kabely CAN sběrnice k jednotlivým zařízením.

 • Zkontrolujte přítomnost zakončovacího odporu na tachografu EFAS a pokud je vyžadován v závislosti na typu a konfiguraci vozidla.

 • Zkontrolujte správnost zakončení sběrnice se zakončovacími odpory.

 • Vyberte v tachografu EFAS správný komunikační protokol a rychlost komunikace (přes EFAS Service Tool).

S90*1440 00 000200Integrita (pravost) dat na kartě vložené ve slotu 1 nemůže být zaručena. Chyby byly objeveny v datové struktuře.
Níže jsou uvedeny možné příčiny:

 • Vadný mechanismus zámku karty (závada čtečky karty je nepravděpodobná vzhledem k tomu, že by byly tachografem hlášeny jiné chybové zprávy).

 • Vadná karta.

 • Pokus o manipulaci s daty na kartě.Řešení

 • Zkontrolujte kartu v druhém slotu/jiném tachografu.

 • Zkontrolujte funkčnost zámku slotu (přečtěte si poznámky uvedené u SrvID 17 a 18!).

 • Vyměňte kartu.

S91*1440 00 000300Integrita (pravost) dat na kartě vložené ve slotu 2 nemůže být zaručena. Chyby byly objeveny v datové struktuře.
Níže jsou uvedeny možné příčiny:

 • Vadný mechanismus zámku karty (závada čtečky karty je nepravděpodobná vzhledem k tomu, že by byly tachografem hlášeny jiné chybové zprávy).

 • Vadná karta.

 • Pokus o manipulaci s daty na kartě.Řešení

 • Zkontrolujte kartu v druhém slotu/jiném tachografu.

 • Zkontrolujte funkčnost zámku slotu (přečtěte si poznámky uvedené u SrvID 17 a 18!).

 • Vyměňte kartu.

S923140 00 000139Tachograf zaznamenal obecnou interní závadu - neplatná kombinace instalovaných softwarových komponentů. Verze aplikace není kompatibilní s verzí softwaru aplikace bezpečnostního modulu.

Řešení
Vyměňte tachograf.
S931880 00 000800Odchylka mezi časem z GNSS a interním časem tachografu je větší než 20 minut nebo vyšší v absolutních číslech než 40 minut od poslední kalibrace.

Řešení

 • Vložte kartu dílny a vhodným přístrojem zkontrolujte časovou základnu tachografu.

 • Spusťte test GNSS a zkontrolujte zobrazený čas získaný přes družice.

 • Zkontrolujte nastavený čas v tachografu a pokud je potřeba, proveďte jeho korekci.

 • Po několika minutách proveďte opět kontrolu obou časů. Pokud je zde stále odchylka, tachograf musí být vyměněn.

S94*3140 00 000139Tachograf zaznamenal obecnou interní závadu. EFAS provedl restart bez známé příčiny.

Řešení
Pokud je závada přetrvávající nebo se často opakuje, je nutné vyměnit tachograf.
S95*3140 00 000139Tachograf zaznamenal obecnou interní závadu. EFAS provedl restart z důvodu zabudovaného "hlídacího psa".

Řešení
Pokud je závada přetrvávající nebo se často opakuje, je nutné vyměnit tachograf.
S96*3140 00 000139Tachograf zaznamenal obecnou interní závadu. EFAS provedl restart z důvodu mimořádné události během spouštění programu. Příčinou může být např. vadný paměťový modul.

Řešení
Pokud je závada přetrvávající nebo se často opakuje, je nutné vyměnit tachograf.
S97*3140 00 000139Tachograf zaznamenal obecnou interní závadu. EFAS provedl restart z důvodu mimořádné události během spouštění programu.

Řešení
Pokud je závada přetrvávající nebo se často opakuje, je nutné vyměnit tachograf.
S98*3140 00 000139Integrovaný modul času (RTC) je vadný.
Níže jsou uvedeny možné příčiny:

 • Komunikace s modulem hodin je vadná.

 • Čas je nastavený chybně a nelze provést jeho korekci.Řešení
Vložte kartu dílny a proveďte korekci UTC času. Pokud nelze čas nastavit, tachograf je nutné vyměnit.
S993140 00 000139Interní modul pro kontrolu kartové čtečky je vadný. Závada ve funkci obou zařízení pro čtení karet.

Řešení
Pokud je závada přetrvávající nebo se často opakuje, je nutné vyměnit tachograf.
S100----Toto servisní ID je pouze zpracováváno interně v tachografu EFAS.

Řešení
Nic nedělat.
S1010980 00 002280Vstupní impulsy ze snímače pohybu na pinu B3 (impulsy ze snímače pohybu do tachografu) není věrohodný - hodnota je příliš vysoká (větší nebo rovna 1,6 kHz).

Řešení

 • Změřte frekvenci na pinu B3 a porovnejte jí s maximální povolenou frekvencí snímače (standardně 1,5 kHz).

 • Zkontrolujte konektory, kontakty a vedení kabelu od snímače pohybu k tachografu.

 • Zkontrolujte snímač pohybu a pokud je to nutné, vyměňte ho.

S102----Toto servisní ID je pouze zpracováváno interně v tachografu EFAS.

Řešení
Nic nedělat.
S103*3180 00 000C31Byla odhalena chyba v programové paměti tachografu během kontrolního výpočtu. Nejspíše se jedná o chybu hardwaru v určité části paměti. Správná funkce tachografu není dále zaručena. Tato chyba se obecně vyskytuje u tachografů, které jsou delší dobu v provozu.

Řešení
Pokud je závada přetrvávající nebo se často opakuje, je nutné vyměnit tachograf.

S104*----Kód rezervovaný pro budoucí rozšíření funkcí tachografu.
S105*3140 00 000139Napětí záložního zdroje energie je příliš nízké (zpravidla nižší než 3,3 V).

Řešení

 • Zkontrolujte a případně vyměňte záložní zdroj energie.

 • Proveďte nové ověření.

S106*1540 00 000139Integrita dat ve velkokapacitní paměti tachografu je narušena. Tachograf dále žádné další data nezaznamenává.

Řešení
Vyměňte tachograf.
S10780--Provedení záznamu po aktualizaci softwaru tachografu. Touto událostí je v tachografu uloženo, kdy byla provedena jeho aktualizace.

Řešení
Nic nedělat.
S108*3140 00 000139Údaje z paměti zajištěné záložním zdrojem energie byla ztracena.
Níže jsou uvedeny možné příčiny:

 • Porucha nebo selhání záložního zdroje energie. Napětí baterie není dostatečné pro chod RTC modulu a udržení dat uložených v RAM modulu.

 • V případě selhání jsou data z RAM modulu vymazána.

 • Pokud je příčinou této závady nízké napětí na záložním zdroji, pak je tato chyba zobrazena na displeji tachografu pokud došlo k přerušení napětí tachografu (odpojený bílý "A" konektor). V ostatních případech je zaznamenána událost pod servisním ID S105.Řešení

 • Zkontrolujte a případně vyměňte záložní zdroj energie.

 • Proveďte nové ověření.

S109----Kód rezervovaný pro budoucí rozšíření funkcí tachografu.
S1103140 00 000139Tachograf zaznamenal obecnou interní závadu.
Níže jsou uvedeny možné příčiny:

 • Závada na interní komunikační sběrnici nebo v interním komunikačním modulu.

 • Interní komunikační modul hlásí interní závadu.Řešení

 • Zkontrolujte zřejmé příčiny, např. funkci tiskárny.

 • Zkontrolujte komunikaci na pinech D7 a D8.

 • Pokud je závada přetrvávající nebo se často opakuje, je nutné vyměnit tachograf.

S1113140 00 000139Vadný komponent interního softwaru.

Řešení
Aktualizujte software.
S1123140 00 000139Signál zapalování (pin A3) zaznamenal neobvyklý počet změn stavu (≥25/5s). Problém může být v chybějícím nebo poškozeném propojení uzemnění mezi piny A5 a A6, stejně jako oscilující signál.

Řešení

 • Zkontrolujte vedení mezi piny A5 a A6. Pokud je potřeba, připojte nebo opravte kabely.

 • Zkontrolujte připojení na pin A6. Pokud pin A6 není připojen, udělejte jeho přemostění na pin A5.

 • V případě oscilace signálu může pomoc použité dalšího relé zapalování.

S1133140 00 000139Nastavené napájecí napětí v tachografu (12 V nebo 24 V) neodpovídá skutečnému napětí změřenému na pinu A1. Chybné napájení bylo měřeno po dobu delší než 45 vteřin.

Řešení

 • Zkontrolujte napájení ve vozidle.

 • Zkontrolujte nastavení napájecího napětí v tachografu a v případě potřeby tuto hodnotu opravte.

S1143140 00 000139Kontrola teploty tachografu EFAS je vadná nebo je teplota tachografu příliš nízká.

Řešení
Pokud se tato chyba objevuje za normální teploty, tachograf musí být vyměněn.
S115--40 00 000139Teplota tachografu EFAS je mimo povolený rozsah.

Řešení
Vyčkejte, dokud tachografu nebude v povoleném rozsahu teplot (-20 °C až +70 °C).
S1169040 00 000139EFAS nedostává žádné údaje z nezávislého zdroje pohybu.

Řešení

 • Zkontrolujte signál IMS a CAN sběrnici.

 • Zkontrolujte nastavení IMS.

 • Spusťte integrovaný test IMS pro ověření funkčnosti signálu.

S1170140 00 000200Neplatná karta vložena do slotu 1.

Řešení
Zkontrolujte, případně vložte platnou kartu do slotu 1.
S1180140 00 000300Neplatná karta vložena do slotu 2.

Řešení
Zkontrolujte, případně vložte platnou kartu do slotu 2.
S1193140 00 000139Při vyjmutí karty dílny nemohla být úspěšně uložena bezpečnostní data o otevření krytu tachografu.

Řešení
Opakujte postup. Pokud závada přetrvává, kontaktujte EFAS servis.
S120----Předběžné varování: Za *XY* minut bude dosaženo maximální denní povolené doby řízení 9 hodin.
S121----Bylo dosaženo denní doby řízení 9 hodin.
S122----Předběžné varování: Za *XY* minut bude dosaženo maximální denní povolené doby řízení 10 hodin.
S123----Bylo dosaženo denní doby řízení 10 hodin.
S124----Předběžné varování: Za *XY* minut bude dosaženo maximální týdenní povolené doby řízení 56 hodin.
S125----Bylo dosaženo týdenní doby řízení 56 hodin.
S126----Předběžné varování: Za *XY* minut bude dosaženo maximální dvoutýdenní povolené doby řízení 90 hodin.
S127----Bylo dosaženo dvoutýdenní doby řízení 90 hodin.
S128----Předběžné varování: Za *XY* minut musí být udělán denní/týdenní odpočinek.
S130----Denní/týdenní odpočinek musí být udělán.
S132----Na displeji tachografu je zobrazeno *xx* dní před datem (dd.mm.yy) vypršení platnosti karty ve slotu 1 , kde *xx* je definováno parametrem RDI=F993 (standardně 60 dní).
S133----Na displeji tachografu je zobrazeno *xx* dní před datem (dd.mm.yy) vypršení platnosti karty ve slotu 2 , kde *xx* je definováno parametrem RDI=F993 (standardně 60 dní).
S134----Na displeji tachografu je zobrazeno *xx* dní před datem (dd.mm.yy), kdy by měli být staženy data z karty ve slotu 1, kde *xx* je definováno parametrem RDI=F994 (standardně 60 dní).
S135----Na displeji tachografu je zobrazeno *xx* dní před datem (dd.mm.yy), kdy by měli být staženy data z karty ve slotu 2, kde *xx* je definováno parametrem RDI=F994 (standardně 60 dní).
S136----Na displeji tachografu je zobrazeno *xx* dní před datem (dd.mm.yy), kdy by měli být staženy data z velkokapacitní paměti tachografu, kde *xx* je definováno parametrem RDI=F995 (standardně 10 dní).
S137----Na displeji tachografu je zobrazeno *xx* dní před datem (dd.mm.yy), kdy by mělo být provedeno pravidelné ověření a kalibrace tachografu, kde *xx* je definováno parametrem RDI=F996 (standardně 60 dní).
S138FF--Na displeji tachografu je zobrazeno *xx* dní před vypršením platnosti certifikátu, kde *xx* je definováno parametrem RDI=F996 (standardně 60 dní).

Řešení
Tachograf musí být vyměněn.
S1400140 00 000200Do slotu 1 byla vložena karta první generace, ačkoli tachograf akceptuje pouze karty druhé generace.

Řešení
Použijte v tachografu kartu 2. generace.
S1410140 00 000300Do slotu 2 byla vložena karta první generace, ačkoli tachograf akceptuje pouze karty druhé generace.

Řešení
Použijte v tachografu kartu 2. generace.
S1420140 00 000200Typ karty vložený do slotu 1 není v současnosti tachografem akceptován. Například v případě vypršení certifikátu tachografu nelze vložit kartu řidiče nebo v případě závažné chyby tachografu lze vložit pouze kartu dílny nebo kontroly.
S1430140 00 000300Typ karty vložený do slotu 2 není v současnosti tachografem akceptován. Například v případě vypršení certifikátu tachografu nelze vložit kartu řidiče nebo v případě závažné chyby tachografu lze vložit pouze kartu dílny nebo kontroly.
S1440140 00 000200Chyba přístupu na kartu ve slotu 1.

Řešení
Vyjměte kartu ze slotu 1, vyčistěte kontaktní čip a opět ji vložte.
S1450140 00 000300Chyba přístupu na kartu ve slotu 2.

Řešení
Vyjměte kartu ze slotu 2, vyčistěte kontaktní čip a opět ji vložte.
S17036--Tachograf nezískává žádná data z GNSS přijímače.

Řešení
Pokud závada přetrvává i po několika cyklech zapnutí/vypnutí zapalování, tak GNSS přijímač nefunguje správně a je potřeba vyměnit tachograf.
S1710D40 00 C46B00Chybějící data o poloze vozidla z GNSS přijímače.

 • Tato událost je tachografem vyvolána v případě, kdy tachograf není v kalibračním režimu a pokud chybí data o poloze vozidla z GNSS přijímače za období delší než 3 hodiny jízdy.Řešení
Zkontrolujte funkčnost GNSS přijímače a zda-li přijímá signál z družice (anténa není ničím stíněna).
S1733840 00 C25900Spojení s modulem vyhrazené komunikace krátkého dosahu je vadné (3x za sebou nedošlo k navázání komunikace s RTM modulem).

Řešení
Zkontrolujte připojení na modul DSRC.

S1740C40 00 C25900Chyba v komunikaci s modulem vyhrazené komunikace krátkého dosahu (RTM data jsou odlišná od těch uložených v tachografu).


Řešení
Překontrolujte data z DSRC modulu, případně vyměňte modul DSRC.
S17539--Rozhraní ITS není dostupné (chyba by neměla tachograf být vůbec nahlášena).

Řešení
-
S176--40 00 000D80CAN zpráva "Gateway_71" nebyla v daném intervalu přijata na CAN A sběrnici.

Poznámka
Tato chyba se může objevit pouze v případě, kdy je jako "Standardní protokol" (FD52) nastaven na VWN (varianta 8).

Řešení
Pokud tachograf není ve VWN vozidle, vyberte jiný parametr pro "Standardní protokol".
S177--40 00 000B80CAN zpráva "Dimming_01" nebyla v daném intervalu přijata na CAN A sběrnici.

Poznámka
Tato chyba se může objevit pouze v případě, kdy je jako "Standardní protokol" (FD52) nastaven na VWN (varianta 8).

Řešení
Pokud tachograf není ve VWN vozidle, vyberte jiný parametr pro "Standardní protokol".
S178--40 00 000F80CAN zpráva "Reset" nebyla v daném intervalu přijata na CAN A sběrnici.

Poznámka
Tato chyba se může objevit pouze v případě, kdy je jako "Standardní protokol" (FD52) nastaven na VWN (varianta 8).

Řešení
Pokud tachograf není ve VWN vozidle, vyberte jiný parametr pro "Standardní protokol".
S200----Při manuálním zadávání činnosti při vložení karty řidiče bylo překročeno maximální množství zadaných aktivit během jedné směny (>20).
S201----Zámek podniku nemůže být aktivován/deaktivován z důvodu jiné/konfliktní karty vložené v tachografu.

Řešení
Vyjměte konfliktní kartu a zopakujte proces.
S202----Bylo dosaženo maximálního množství uzamčení podnikem za jeden den.

Řešení
Na začátku následujícího kalendářního dne bude možné opět provést uzamčení kartou podniku.
S203----Bylo dosaženo maximálního množství uzamčení podnikem za jeden den.

Řešení
Na začátku následujícího kalendářního dne bude možné opět provést uzamčení kartou podniku.
S204----Funkci nelze momentálně provést.

Řešení
Opakujte zadání po krátké přestávce.
S205----Neočekávané zadání během uzamykání dat kartou podniku.

Řešení
Opakujte zadání po krátké přestávce.
S206----Neočekávané zadání během zadávání času.

Řešení
Opakujte zadání po krátké přestávce.
S207----Neočekáváné zadání během spuštění párování snímače.

Řešení
Opakujte zadání po krátké přestávce.

Kontaktní informace

Kde nás najdete

Technologický park Běchovice
Podnikatelská 553
190 11 Praha 21 - Běchovice
Navigační pokyny

Kdy Vám jsme k dispozici

PO - PÁ: 6.00 - 18.00
ostatní hodiny dle individuální domluvy

Můžete nám zavolat

Martin Mück - 735 000 098
Patrik Mück - 735 000 089

Sem nám můžete napsat

efas@tachografysos.cz
DS: xvexi9q